Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

W związku z realizacją Konkursu, przetwarzamy dane osobowe Uczestników Konkursu. Poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników, w celu dokonania swojego zgłoszenia do udziału w Konkursie fotograficznym: „Naturalnie, Kaszuby Północne”.

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna, z siedzibą przy ul. Pałacowej 14, 84-107 Kłanino („Organizator”). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą adresu e-mail: biuro@kaszubypolnocne.pl
  2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu fotograficznego „Naturalnie, Kaszuby Północne”, do którego można przystąpić przesyłając Fotografie. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru uczestników Konkursu oraz wyłonienia jego zwycięzców.
  3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej, niż przez czas trwania Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku Zwycięzców – nie dłużej niż do czasu dostarczenia nagród. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  4. Każdy Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak jest warunkiem udziału w Konkursie i w przypadku Zwycięzców – dostarczenia nagród w Konkursie. Uczestnicy nie są zobowiązani do podania swoich danych, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Konkursie lub przesłania otrzymanej nagrody w Konkursie.